Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym zmienimy czas z letniego na zimowy. Kiedy dokładnie cofniemy czas o godzinę?

Czekająca nas zmiana czasu z letniego na zimowy będzie miała miejsce w ostatnią niedzielę października, czyli dokładnie 28.10.2018, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

Przestawimy zegarki z godziny 3 na 2. Co to znaczy? Będziemy spać o godzinę dłużej. Jednak dla pracujących ta wiadomość wcale nie jest dobra – czeka ich wydłużony dyżur. Jednak zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca za tę godzinę będzie musiał zapłacić lub umożliwić jej wybranie w inny dzień.

Przypomnijmy:

1. Obecnie rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w prawie 70 krajach na świecie.
2. Pionierami we wprowadzeniu czasu letniego byli natomiast Niemcy. W czasie I wojny światowej 30 kwietnia 1916 r. przestawili wskazówki zegarów o godzinę do przodu, a 1 października 1916 r. o godzinę do tyłu.
3. Czas letni to czas środkowoeuropejski i obowiązuje od końca października do końca marca.
4. Czas zimowy to również czas środkowoeuropejski, który obowiązuje od końca marca do końca października.

Koniec ze zmianą czasu? Dyrektywa Komisji Europejskiej

Mamy ważną wiadomość – prawdopodobnie to już koniec ze zmianą czasu. Komisja Europejska przedstawiła projekt, według którego państwa członkowskie nie będą zobligowane do przestawiania wskazówek zegarków. Po raz ostatni obowiązkowa zmiana czasu miałaby nastąpić 31 marca 2019 r. Potem każdy z krajów członkowskich miałby sam dobrowolnie wybrać czy chce czas letni czy zimowy. Jeśli dany kraj wybrałby tę drugą opcję to ostatnia zmiana nastąpiłaby dla niego dn. 27 października 2019 r.

Czy to już będzie ostatnia zmiana czasu? Przekonamy się o tym już wkrótce. Na razie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Agata
Redakcja Zegarki i Moda

Zdjęcie tytułowe pochodzi ze strony: źródło: https://gazetawroclawska.pl/zmiana-czasu-kiedy-zmiana-czasu-na-letni-kiedy-przestawiamy-zegarki-zmiana-czasu-na-letni-2018-zmiana-czasu-2425-marca/ar/13023001