Dwa razy w ciągu roku przychodzi czas… na zmianę czasu! Nowoczesne urządzenia elektroniczne takie jak np. komputery, telefony czy tablety dokonują zmiany czasu automatycznie, natomiast zegary i zegarki analogowe trzeba wyregulować ręcznie. Kiedy nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy? O której godzinie? Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się więcej!

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2022

Każdego roku jesienią obowiązuje zmiana czasu z letniego na zimowy. Następuje to zawsze w ostatnią październikową noc, z soboty na niedzielę. Wskazówki zegarów i zegarków przestawiamy do tyłu, czyli z godziny 3.00 na 2.00. 

Skąd się wzięła zmiana czasu i kto ją wymyślił?

Od zarania dziejów ludzie żyli w zgodzie z rytmem natury i pór roku. Czas wyznaczało wschodzące i zachodzące słońce, a zmieniające się pory roku determinowały tempo i zakres prac rolniczych. Wraz z rozwojem przemysłu nastąpiła nieodwracalna zmiana. Wtedy to stało się konieczne wyznaczenie ram czasowych dla dnia pracy.

Za ojca „zmiany czasu” uważa się Benjamina Franklina. Postulował on, aby obywatele kładli się później spać i wcześniej wstawali. Miało to służyć oszczędności świec. W XVIII wieku stanowiły one jedyne źródło światła i tym samym były wartościowym materiałem.

Który kraj jako pierwszy zastosował zmianę czasu?

Pierwszym narodem, który zastosował nowatorskie rozwiązanie były Niemcy. Podczas pierwszej wojny światowej, dn. 30.04.1916 r., po raz pierwszy obywatele Niemiec przesunęli wskazówki zegarów i zegarków o godzinę do przodu, natomiast w dniu 01.10.1916 roku cofnęli je o godzinę do tyłu. Wkrótce potem zmianę czasu zaczęto stosować w Wielkiej Brytanii, a potem także w innych, europejskich krajach.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w czasie hitlerowskiej okupacji. Obecnie rozróżnienie czasu na zimowy i letni obowiązuje w prawie 70 krajach na świecie. W Europie tylko w 3 krajach nie stosuje się zmiany czasu – na Islandii, na Białorusi oraz w Rosji.

Czemu służy zmiana czasu?

Zmiana czasu wiąże się z oszczędnością energii elektrycznej w fabrykach. Są one w stanie lepiej wykorzystać światło słoneczne, co w skali krajowej gospodarki pozwala na znaczące oszczędności. Wiele grup zawodowych pracujących zarówno za dnia, jak i w nocy odrzuca ten argument. Od lat pojawia się postulat, aby zmianę czasu znieść.

Zniesienie zmiany czasu w Unii Europejskiej

W minionych latach Unia Europejska pracowała nad projektem dyrektywy znoszącej zmianę czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. Prace przerwała pandemia Covid-19 i pozostaje nam czekać na wprowadzenie zmian w tej kwestii.

Ciekawostki związane ze zmianą czasu

1. W latach 50. oraz 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych daty przejścia na czas letni i zimowy były ustalane lokalnie wedle uznania władz. Jednego roku doprowadziło to do tego, że w różnych obszarach stanu Iowa obowiązywały łącznie 23 różne daty zmian czasu!

2. W przypadku porodu bliźniaków, ten z pary, który urodził się pierwszy, może mieć oficjalnie zapisaną późniejszą godzinę narodzin niż jego brat czy siostra. Jest to możliwe jeżeli poród nastąpiłby w noc zmiany czasu z letniego na zimowy i pierwszy bliźniak urodziłby się o godz. 2:55 w nocy, a jego brat 10 minut później. W ten sposób na skutek cofnięcia zegara o godzinę, oficjalny czas narodzin tego drugiego byłby ustalony na 2:05, a nie na 3:05.

3. Na Antarktydzie znajduje się wiele stacji badawczych z różnych krajów świata. Stosuje się w nich taki sam czas, jaki obowiązuje w kraju macierzystym.

Agnieszka Zawadzka

*zdjęcia: źródło: pixabay.com